Räddningstjänst

Räddningstjänst är en organisatorisk arbetsform för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Wikipedia

Räddningstjänstens uppgift är att förebygga olyckor och begränsa skadorna när de inträffar. krisinformation.se

Fler ord och förklaringar