JRCC

Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) är en svensk statlig räddningscentral bildad 2010 i Göteborg för sjöräddning (Maritime Rescue Coordination Centre) enligt SAR-konventionen och för flygräddning (Aeronautical Rescue Coordination Centre) enligt ICAO-konventionen. Sjö- och flygräddningscentralen ligger under Sjöfartsverket.

Källa: Wikipedia

Fler ord och förklaringar