Frihetsberövad

Frihetsberövande avser i Sverige i korthet ingrepp som innebär att någon genom inspärrning eller övervakning är faktiskt hindrad att förflytta sig utanför ett rum eller ett annat relativt starkt begränsat område. Wikipedia

Fler ord och förklaringar