Förundersökning

Polisens och åklagarens utredning av ett anmält brott.

Fler ord och förklaringar