Skyddsobjekt

Skyddsobjekt kallas byggnader, anläggningar, områden och andra objekt som enligt skyddslagen har beviljats förstärkt skydd mot sabotage, terroristbrott och spioneri.

Obehöriga har inte tillträde till skyddsobjekt. Brott mot förbud meddelat enligt skyddslagen, exempelvis obehörigt tillträde, kan leda till böter eller fängelse i högst två år.

Källor:

Fler ord och förklaringar