Allmänfarlig ödeläggelse

Allmänfarlig ödeläggelse är ett brott i svensk lag och finns beskrivet i brottsbalken 13 kapitel, 3 §.

Man gör sig skyldig till allmänfarlig ödeläggelse om man åstadkommer explosion, översvämning, ras, skeppsbrott, flyg- eller tågolycka eller något annat som medför fara för liv eller hälsa eller omfattande förstörelse av egendom.

Källor:

Fler ord och förklaringar