Vapenbrott

Vapenbrott är en sammanfattande beteckning på ägande eller innehav av vapen utan tillstånd.

Enligt svensk lag är det straffbart att inneha skjutvapen utan tillstånd eller överlåta eller låna ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet.

Påföljden för vapenbrott är fängelse i högst tre år.

Om brottet är grovt döms för grovt vapenbrott till fängelse i lägst två år och högst fem år.

Är brottet att anse som synnerligen grovt döms för synnerligen grovt vapenbrott till fängelse i lägst fyra år och högst sex år.

Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Vapenbrott

Fler ord och förklaringar