Häktningsframställning

Åklagarens skriftliga begäran hos en domstol om häktning (se även häktning) av en person som är skäligen misstänkt för brott.

Fler ord och förklaringar