Efterlyst

Efterlysning företas enligt svensk rätt av åklagare mot exempelvis den som är misstänkt för brott, och anses böra anhållas, samt har avvikit. Wikipedia

Fler ord och förklaringar