Senaste händelserna

Brottsoffer

Brottsoffer avser en person som lidit fysisk, psykisk, känslomässig eller ekonomisk skada till följd av ett brott eller maktmissbruk. Wikipedia

Fler ord och förklaringar