Drabbad av inbrott? Besök vår sida om inbrott för att få tips och råd.

Miljöbrott

Miljöbrott omfattar ett stort antal handlingar som skadar miljön och människors hälsa. Exempel på brott som regleras i miljöbalken är miljöfarlig kemikaliehantering, brott mot områdesskydd, artskyddsbrott, otillåten miljöverksamhet, otillåten avfallstransport och nedskräpning.

Miljöbrott - lagar och fakta

Fler ord och förklaringar