Miljöbrott

Miljöbrott omfattar ett stort antal handlingar som skadar miljön och människors hälsa. Exempel på brott som regleras i miljöbalken är miljöfarlig kemikaliehantering, brott mot områdesskydd, artskyddsbrott, otillåten miljöverksamhet, otillåten avfallstransport och nedskräpning.

Miljöbrott - lagar och fakta

Fler ord och förklaringar