Yrka

Begära eller kräva att ett visst beslut ska fattas.

Fler ord och förklaringar