VMA

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Se även Hesa Fredrik.

Aktuella och tidigare VMA på Brottsplatskartan

krisinformation.se

Sveriges Radio besöker SOS Alarm

Viktigt Meddelande till Allmänheten - hur fungerar det?

Karta med alla VMA 2020

Fler ord och förklaringar