Åldringsbrott

Brott riktade mot äldre personer med nedsatt motståndskraft pga. fysiskt eller psykiskt funktionshinder kallas åldringsbrott. Oftast handlar det om stölder eller bedrägerier.

Stöldskyddsföreningen - Åldringsbrott

Fler ord och förklaringar