Senaste händelserna

Viktigt meddelande till allmänheten i Bergsjö i Nordanstigs kommun, Gävleborgs län.

Stöld

Stöld eller tjuveri är handlingen att utan tillåtelse ta (stjäla) föremål eller pengar som tillhör någon annan.Stöld har ansetts som ett brott så länge skrivna lagar har funnits och troligtvis även tidigare.

I Sverige är stöld ett brott enligt 8 kap 1 § brottsbalken. Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.

Wikipedia

Fler ord och förklaringar