Senaste händelserna

Snabbare lagföring

Snabbare lagföring är en metod som tillämpas på enklare brott där misstänkta är över 18 år och kan utredas direkt vid ingripande, såsom narkotikabrott, stöld, och rattfylleri. Denna process involverar samarbete mellan flera myndigheter inklusive Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, och Domstolsverket, vilket syftar till att minska tiden från brott till dom och förbättra rättskedjans effektivitet.

Metoden startade som ett försök 2018 och implementeras gradvis i hela landet med målet att förenkla rättsprocesser, snabba på återkopplingen till den misstänkte, och frigöra resurser för att hantera allvarligare brott. Den minskar också tiden för återfall i brott och gör det enklare för alla parter att hantera rättsprocessen.

Läs mer om snabbare lagföring på polisens webbplats.

Har införts i hela landet.

Fler ord och förklaringar