Förfalskningsbrott Falska 500-kronorssedlar åter i omlopp i Gävle

Handeln, Gävle, Gävleborgs län

Under helgen och den senaste två veckorna 9-10, har det rapporterats ett 10-tal brott gällande falska 500-kronorssedlar som har använts i handeln. 

Vid några tillfällen finns det fotografier på gärningsmannen och i de ärendena arbetar polisen vidare. Polisen tror inte det är samma gärningsman till alla brotten utan det är flera personer som har kommit över de falska sedlarna. 

Polisen uppmanar till att man är noga och försiktig när man befattar sig med 500-kronossedlar. Gå in och titta på Riksbankens hemsida hur man kontrollerar att sedlar är äkta.  

Mest läst av andra