Senaste händelserna

Karta som med röd fyrkant ramar in Örebro, Tallrisvägen, Karlskoga, Stortorget, Örebro län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Sammanfattning natt

Nattens händelser i polisområde Örebro - narkotikabrott, skadegörelse och misshandel

Örebro, Tallrisvägen, Karlskoga, Stortorget, Örebro län

Örebro, narkotikabrott
22.50: Polispatrull kommer i kontakt med en tonåring som uppträder påverkat och påvisar ett beteende som är avvikande från det normala för personen enligt vittne. Ynglingen får underkasta sig en kroppsbesiktning genom provtagning, analys får utvisa om misstanke kvarstår.

Örebro, skadegörelse genom brand
00.34: En bil står i lågor på Tallrisvägen i Örebro. Orsaken till att branden har uppstått saknas varför polispatrull upprättar anmälan skadegörelse genom brand, det saknas misstänkt i ärendet.

Ljusnarsberg, ringa misshandel
01.13: En kvinna kontaktar polisen och uppger att hon blivit misshandlad av den man hon är sammanboende med. Polispatrull beordras till platsen, anmälan ringa misshandel upprättas. Målsäganden har inte behövt söka sjukvård, ingen person är frihetsberövad.

Karlskoga, narkotikabrott
01.11: I samband med en singelolycka uppstår misstanke om narkotikabrott, eget bruk. Polispatrull kan inte styrka vem som framfört fordonet. Misstänkt för att ha brukat narkotika är en man i 20-årsåldern, denne får lämna prov och analys får utvisa om misstanke kvarstår.

Örebro, stöld
01.44: Inringare har hört hur en ruta krossas, därefter ses hur ett fordon har skada och står och larmar. Polispatrull söker gärningsperson utan att finna någon. Målsäganden är underrättad om det inträffade och patrull har upprättat anmälan stöld, vad som är tillgripet är okänt.

Örebro, misshandel
02.06: av okänd anledning uppstår ett bråk mellan ett tiotal individer på Stortorget i Örebro. En person är skjutsad till sjukvården med oklar skadebild. Flera personer är avlägsnade från platsen enligt polislagen. Förundersökning pågår, ingen person är frihetsberövad.

Örebro, misshandel samt olaga hot
03.34: Polispatrull griper en man i 30-årsåldern misstänkt för misshandel samt att han hotat en kvinna han har en relation med. Mannen misstänks för ytterligare ett fall av olaga hot mot en kvinna. Under tidiga morgonen anhåller åklagare den misstänkte mannen.

Under natten har det hanterats ärende med psykisk ohälsa. I övrigt har patruller ägnat sig åt ordningshållning och trygghetsskapande åtgärder. Det har även kontrollerats ett stort antal personer samt fordon i hela polisområdet.

Drabbad av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Händelsekarta

Laddar karta...