Gå direkt till de mest lästa händelserna från Polisen

Spridning smittsamma kemikalier Läckage av okänt ämne område Pilängen

Pilängen, Örebro, Örebro län

På ett företag i område Pilängen har ett okänt ämne kommit ut ur sin förpackning och man vet inte vad det kan vara för ämne. Polis är på plats och utrymning har skett ur de närmaste lokalerna.

(Uppdatering kl 14:06)

Man har dokumenterat personal på företaget, räddningstjänsten och polis som har eller kan ha varit i kontakt med ämnet. Experter inom olika områden hjälper till för att bedöma vilket slags ämne det kan röra sig om. Likaså har man haft kontakt med avsändade företag i utlandet för att komma vidare om vad för ämne som det kan röra sig om. Närmast berörda lokaler samt område är avspärrat.

Polis, Räddningstjänst och Landsting samverkar nu både på plats och i arbetet med information och kommunikation.

Smittskyddsläkare har kallats till platsen för att bidra inom sitt kunskapsområde.
Fem personer som varit närmast hanteringen av det aktuella ämnet har efter att själva sanerat sig förts till sjukvård för ytterligare kontroll. Åtgärden är en försiktighetsåtgärd med hänvisning till oklarhetenrna kring ämnet och det är inte fråga om transport i ambulans.

All trafik in och ut från området är avspärrat.

Smittskyddsläkaren har gjort ett utlåtande om att det inte föreligger någon risk för sekundär kontaminering vilket innebär att personer som inte varit i direkt kontakt med ämnet löper någon risk.
Det innebär också att de fem personer som varit i direkt kontakt med ämnet inte längre är aktuella för att uppsöka sjukvård, efter det att smittskyddsläkaren bedömt dem på plats.

Polisen begränsar sig också till att i nuläget ha en kontakt med bomgruppen inom polisen och ingen resurs är i nuläget begärd till platsen.

I den utredning som polisen bedrivit finner man ingen anledning att anta att ett brott har begåtts.

Smittskyddsläkaren kan inte utesluta att ämnet är farligt och anser att ämnet skall analyseras ur smittskyddssynpunkt.

Avspärrningarna avbryts strax innan kl. 17:00 då ärendet inte bedöms ha den farligheten att avspärrningarna skall kvarstå. Ytterligare beskut beträffande ämnet kan komma att tas.

Mest läst av andra