Rymning

Innebär att en klient intagen i anstalt har lämnat anstaltsområdet utan tillstånd.

Fler ord och förklaringar