Trafikolycka, singel Trafikolycka på RV50

Yxe, Lindesberg, Örebro län

En bil har kört in i vajerräcket i höjd med norra infarten till Yxe på RV50.Vissa störningar i trafiken i södergående riktning.

Mest läst av andra