Senaste händelserna

Karta som med röd fyrkant ramar in Anders Ljungstedts Gata, Linköping, Östergötlands län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Farligt föremål, misstänkt

Oklara föremål undersöks

Anders Ljungstedts Gata, Linköping, Östergötlands län

14:10 Polisen undersöker efter samtal av inringare några föremål Vid Anders Ljungstedts gata i Linköping. Av säkerhetsskäl är en avspärrning upprättad och en förundersökning är öppnad.

 15:36 Efter kontakt med det nationella bombskyddet, som är en del av polisen, har rubriceringen av förundersökningen satts förberredelse till allmänfarlig ödeläggelse och bombskyddet kommer att ansluta till polisen i Linköping.

Polisens bedömning är att det i nuläget inte finns någon akut fara när föremålen ligger opåverkade.