Karta som med röd fyrkant ramar in Bråbogatan, Norrköping, Trädgårdsgatan, Bergslagsgatan, Östergötlands län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Sammanfattning natt Här följer en kort sammanfattning från natten.

Bråbogatan, Norrköping, Trädgårdsgatan, Bergslagsgatan, Östergötlands län

02.03 Flera samtal om en första detonation på Bråbogatan i Norrköping inkommer. 02.07 inkommer ytterligare samtal om en andra detonation på Trädgårdsgatan.

I första händelsen har ett föremål detonerat utanför ett flerfamiljshus. Inga större materiella skador och inga uppgifter på att personer skadats i samband med explosionen.

Vid den andra explosionen har porten till ett flerfamiljshus stora skador. Inga personella skador. 

I båda fallen rubriceras händelsen initialt som allmänfarlig ödeläggelse och förundersökning är inledd. Båda platserna är avspärrade och teknisk undersökning genomförs. 

05.57 inkommer samtal om ett föremål som anträffats utanför en adress på Bergslagsgatan, Norrköping. Polis har spärrat av området runt platsen där det ligger och genomför utrymning och inrymning av bostäder och lokaler i anslutning till platsen. Polis hanterar föremålet initialt som ett misstänkt farligt föremål med anledning av de omständigheter som framkommit och med tanke på övriga händelser under natten.

Förundersökning gällande försök till allmänfarlig ödeläggelse inledd. Nationella bombskyddet på väg till platsen för att göra en bedömning av föremålet. 

Uppdatering 09.05

Bombskyddet är på plats och gör sin bedömning av föremålet.

Uppdatering 10:09 

Nationella bombskyddet har konstaterat att föremålet är ofarligt i nuläget. Avspärrningarna kommer att tas bort helt eller delvis på Bergslagsgatan. Polisens kriminaltekniker kommer att ta med sig föremålet för vidare utredning samt spårsäkring.

Uppdatering 11:07

Nationella bombskyddet är nu helt klara på samtliga adresser. Polisen har påbörjat förhör med vittnen och informationsinhämtning. Det finns i nuläget ingen misstänkt. 

För media:

Helena Fridén, biträdande lokalpolisområdeschef i Norrköping, kommer att finnas på plats utomhus vid Norrköpings polishus klockan 11.00 i dag, torsdag, för enskilda intervjuer. Ingen föranmälan krävs. 

Händelsen i media

Mest läst av andra