Karta som med röd fyrkant ramar in Lindö, Norrköping, Östergötlands län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Sammanfattning natt Nattsammanfattning

Lindö, Norrköping, Östergötlands län

Polisens regionledningscentral har under natten mellan 22:00 och 07:00 hanterat ett 80-tal ärenden som rör Östergötlands län.

Inga större händelser eller våldsbrott har kommit till polisens kännedom under natten.

Misstänkt farligt föremål i Lindö hanteras i en egen notis

Detonation Norrköping: se notis

Mest läst av andra