Ledningscentral

Ledningsplats är en plats där en stab utövar ledning av sina underställda enheter. Wikipedia

Fler ord och förklaringar