Karta som med röd fyrkant ramar in Malmö, Skåne län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Brand Malmö, olika platser. Bränder utomhus.

Malmö, Skåne län

Under loppet av lite mer än en timme har det brunnit utomhus på olika platser i Malmö - Östervärns station, Lönngatan i höjd med Persborg samt Ystadvägen i höjd med Augustenborg.

Vid samtliga bränder är det sopor eller skräp som brunnit, utan spridningsrisk och utan materiell skada. Det är just nu okänt om bränderna har ett samband.

Mest läst av andra