Senaste händelserna

Karta som med röd fyrkant ramar in Klostergatan, Bantorget, Stora Gråbrödersgatan, Lund, Skåne län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Farligt föremål, misstänkt

Misstänkt farligt föremål undersökt och oskadliggjort i centrala Lund

Klostergatan, Bantorget, Stora Gråbrödersgatan, Lund, Skåne län

Polisens ledningscentral får samtal om ett föremål som anträffats utomhus på Klostergatan i Lund. Ett flertal polispatruller beordras till platsen.

Det går vid första anblick inte att avgöra om föremålet är farligt eller ej. Nationella bomskyddet är tillkallade för närmre kontroll. 

Klostergatan (mellan Bantorget och Stora Gråbrödersgatan) spärras av. Närliggande butiker som omfattas av avspärrningen utryms under tiden som kontrollen pågår.

Uppdatering 09:37: Nationella bombskyddet är nu på plats och undersöker föremålet. Avspärrningen är utökad till att omfatta bantorget under tiden för undersökningen. 

Uppdatering 09:54: Två personer är avlägsnade från platsen. Dom avlägsnade är ej misstänkta för något brott kopplat till föremålet, utan har avlägsnats för att dom har stört polisens arbete på platsen. 

Undersökningen av föremålet pågår fortsatt. 

Uppdatering 10:39: Nationella bombskyddet är klara med sin undersökning, föremålet bedöms ofarligt. Det rör sig om en termos. Avspärrningarna kommer att hävas inom kort. 

Uppdatering 11:59: En anmälan om grovt olaga hot upprättas för att utreda omständigheterna.