Rån Personårn, Bjärred

Bjärred, Lomma, Skåne län

Det har skett ett personrån med tre målsägande i Bjärred.

Det är i nuläget oklart vad som tillgripits och hur rånet gått till.

Måläsganden har blivit rånade av fem okända gärningspersoner som efter rånet lämnar platsen.

Polisen är på plats för att bilda sig en uppfattning om händelseförloppet och inhämta information.

Mest läst av andra