Skottlossning Två skottlossningar i Trelleborg.

Malörtsvägen, Trelleborg, Skåne län

Under natten har två skottlossningar skett i Trelleborg. Den första sker kl 00:55 på Malörtsvägen där skott avlossas mot ett flerfamiljshus där två lägenheter blir träffade. Personer skall ha varit hemma i åtminstone en av lägenheterna. I ärendet är två anmälningar upprättade om försök till mord, en för vardera lägenhet. Utredning får visa på om skotten har varit ämnade att träffa båda lägenheterna och om det finns någon hotbild mot någon person. Ingen personskada rapporteras.

Ytterligare en skottlossning rapporteras in kl 01:07 på Frännegatan där skott avlossas mot ett flerfamiljshus. Personer har befunnit sig hemma i aktuell lägenhet. Ingen skall dock ha kommit till skada. En anmälan upprättas om försök till mord. Även i detta ärendet får utredningen visa på om det finns någon hotbild mot någon person. Polisen misstänker att händelserna är kopplade till varandra.

Två misstänka gärningsmän i 25-årsåldern grips i närheten av en av brottsplatserna.

Båda platserna är avspärrade i väntan på tekniker.

Mest läst av andra