Anträffad död Vad som bedöms vara mänskliga kvarlevor har anträffats på en central plats i Tyresta Nationalpark. Ett arbete pågår med identifiering.

Tyresta Nationalpark, Stockholms län

Det var en privatperson som gjorde fyndet och kontaktade polisen.

Polisen är på plats för att göra en teknisk undersökning av kriminaltekniker samt för att omhänderta de mänskliga kvarlevorna. Arbetet med att fastställa identiteten på personen har påbörjats.

Uppdatering klockan 14.50
Polisens tekniska undersökning på platsen är avslutad och avspärrningarna kommer att hävas. Polisen har ännu ingen säker identitet men arbetar vidare med det.

Nu väntar en rättsmedicinsk undersökning och uppföljning av fynd på platsen som kan leda identifieringsarbetet framåt samt förklara vad som har hänt.

Mest läst av andra