Karta som med röd fyrkant ramar in Haninge, Stockholms län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Detonation Detonation vid flerfamiljshus i Handen.

Haninge, Stockholms län

Flera samtal inkom om en kraftig smäll vid ett flerfamiljshus i Handen. Strax kunde polis konstatera att något har detonerat vid ett flerfamiljshus i Handen. Ingen person har anträffats skadad men det finns materiella skador på flerfamiljshuset i form av en söndersprängd port samt skadade fönster. 

Polis arbetar med informationsinhämtning genom bland annat dörrknackning, inventering av övervakningsfilm och jakt efter gärningsperson/-personer. Ingen är i nuläget frihetsberövad.

Platsen är avspärrad i avvaktan på en teknisk undersökning. En förundersökning gällande allmänfarlig ödeläggelse är inledd. 

Uppdatering klockan 06.47
Polisen arbetar vidare med informationsinhämtning. Ingen är i nuläget frihetsberövad. 

Uppdatering klockan 07:30

Såväl bomb- som kriminaltekniker är på plats för att säkra spår och annan teknisk bevisning samt för att försöka ta reda på vilken typ av laddning som använts. Den var placerad utanför porten då den detonerade.

Utredare, analytiker och underrättelsepersonal inhämtar och bereder nattens inkomna uppgifter för att bedöma hur de förhåller sig till andra brott som har skett under den senaste veckan men även andra brott, företeelse och händelser.

Det har inte kommit några uppgifter till polisens kännedom om att någon person skadats och det finns heller inte någon person frihetsberövad i den förundersökning om allmänfarlig ödeläggelse som inleddes under natten.

Händelsen i media

Mest läst av andra