Kontroll person/fordon Polisen, räddningstjänsten och sjukvårdsledning har varit på plats i Skanstull med anledning av ett föremål som hittats i en butik.

Skanstull, Stockholm, Stockholms län

Föremålet beskrevs i ett tidigt skede som ett tablettliknande föremål med tydlig lukt. Det är oklart hur det kom till butiken. När polisen kom till butiken var föremålet förflyttat till ett låst utrymme. Vid räddningstjänstens undersökningen kom det fram att föremålet innehöll någon form av lösningsmedel. 

Det finns i nuläget ingen uppgift om att någon person har behövt ambulans- eller sjukhusvård med anledning av föremålet. De uppgifter som polisen fått ta del av samt de åtgärder som är gjorda kommer sammanställas i en anmälan angående framkallande av fara för annan.

Mest läst av andra