Karta som med röd fyrkant ramar in Beckomberga, Bromma, Stockholm, Stockholms län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Övrigt Trygghetsvandring i Beckomberga genomfördes under kvällen.

Beckomberga, Bromma, Stockholm, Stockholms län

Att det körs för fort genom Beckomberga var en av de sakerna som områdespoliserna fick med sig när de medverkade i den trygghetsvandring som Bromma stadsdelsförvaltning arrangerade under kvällen. 

De som medverkade i trygghetsvandringen, en grupp bestående av boende och personal från stadsdelsförvaltningen, fick veta att områdespolisen brukar ha trafikkontroller då och då på olika platser inom området. 

Vad gör en områdespolis?
Områdespolisens uppdrag är att jobba lokalt och långsiktigt. En områdespolis blir oftast igenkänd i lokalsamhället. Information om vad som upplevs som otryggt eller som ett problem i området får polisen veta bland annat genom att medverka i trygghetsvandringar men även via e-post, telefonsamtal och personliga möten. Polisen tittar även på inkomna brottsanmälningar och har information från personalen som arbetar med underrättelseinformation.  

All den informationen brukar sammanfattas i en lokal problembild. Den tillsammans med medborgarlöften är viktiga när man i ett lokalpolisområde bestämmer vad man ska prioritera den här dagen/veckan/månaden.

Mest läst av andra