Trafikbrott På Södermalm stoppade och kontrollerade polisen en personbil och dess förare.

Södermalm, Hornsgatan, Stockholm, Stockholms län

Stoppet genomfördes på Hornsgatan. Polisen genomförde en flygande inspektion på personbilen. Den  resulterade i att ägaren behöver åtgärda de brister som uppmärksammades och efter det behöver hon besiktiga bilen.

Hon fick även en ordningsbot för att hon använt bilen trots att skatten inte varit betald. Det fastställda bötesbeloppet för detta är 1 000 kronor.

Mest läst av andra