Karta som med röd fyrkant ramar in Arninge, Visionen, Täby, Stockholms län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Trafikbrott I Arninge rapporterades en förare för flera trafikbrott.

Arninge, Visionen, Täby, Stockholms län

Polisen stoppade och kontrollerade personbilen på E18 vid trafikplats Arninge. Föraren rapporterades för att han hade kört bilen utan giltig behörighet samt att fordonet var oskattat och belagt med körförbud.

Polisen ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka brott som sker i vägtrafikmiljön.

Alla poliser i yttre tjänst har i uppdrag att upprätthålla ordning och säkerhet på vägarna. Visionen för polisens trafiksäkerhetsarbete är att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken, vilket är samma som för Nollvisionen.

Mest läst av andra