Senaste händelserna

Trafikplats

Vägar i skilda plan förbundna med ramper utgör en planskild trafikplats, då minst en av vägarna är fri från korsande trafikströmmar.

Källa: Trafikverket

Fler ord och förklaringar