Karta som med röd fyrkant ramar in Rosenkälla, Brottby, Vallentuna, Stockholms län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Trafikolycka, singel Polisen kommer utreda orsaken till olyckan som skedde södergående på E18.

Rosenkälla, Brottby, Vallentuna, Stockholms län

Olyckan skedde mellan Rosenkälla och Brottby. Ambulanspersonal undersökte föraren, det är oklart om han behövde sjukhusvård.

Trafikverketspersonal som var på plats skulle informera Vägverket om de skador som i samband med olyckan uppstod på vajerräcke och stolpar.

Mest läst av andra