Karta som med röd fyrkant ramar in Bangatan, Södertälje, Stockholms län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Utlänningslagen På Bangatan stoppade och kontrollerade polisen en lastbil och dess förare.

Bangatan, Södertälje, Stockholms län

Polisen medtog föraren med stöd av polislagens 11§ i och med att polisen ska utreda hans rätt att vistas i landet.

Mest läst av andra