Karta som med röd fyrkant ramar in Värmland, Värmlands län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Sammanfattning natt Natten har varit mycket lugn ur polisiär synvinkel i polisområde Värmland

Värmland, Värmlands län

Inga grövre brott har kommit till polisens kännedom under natten. Ärende har varit av rutinkaraktär så som kontroll person samt fordon. Det har även hanterats inkomna samtal om psykisk ohälsa. Även ett fåtal viltolyckor har inträffat.

Mest läst av andra