Drabbat av inbrott? Besök vår sida om inbrott för att få tips och råd.

Annons

Stöld Skellefteå, två yngre kvinnor gripna misstänkta för stöld i butik.

Skellefteå, Västerbottens län

Patrullerna fattade även misstanke om narkotikabrott varför kvinnorna medfördes för kroppsbesiktning (provtagning). En anmälan om ringa stöld samt ringa narkotikabrott har upprättats.

Polisen har även omhändertagit en bilnyckel enligt PL 24 §*.

* Polislagen 24 a §  Kan det av särskilda skäl anses finnas risk för att brott enligt 4 eller 4 a §lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott kommer att begås, får en polisman, i syfte att förhindra brottet, tillfälligt omhänderta fordonsnycklar eller annat som behövs för färden eller, om så krävs, fordonet.

Mest läst

Annons