Senaste händelserna

Karta som med röd fyrkant ramar in Hotellgatan, Sorsele, Röbäck, Umeå, Nordmaling, Bergsbyn, Skellefteå, Västerbottens län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Trafikkontroll

Resultat av polisens arbete i trafiken.

Hotellgatan, Sorsele, Röbäck, Umeå, Nordmaling, Bergsbyn, Skellefteå, Västerbottens län

Under dagen har polisen kontrollerat trafiken i länet. Här följer ett urval av resultatet. 

Vid en nykterhetskontroll i trafiken på Hotellgatan i Sorsele var samtliga förare nyktra. 

Vid en trafikkontroll med fokus på yrkestrafik på Röbäck i Umeå gjordes två kontroller av kör- och vilotider. En ordningsbot utfärdades. Polisen utförde också två besiktningar av tunga fordon.

Vid en kontroll på E4 Nordmaling utfärdades tre ordningsbot för hastighetsöverträdelser, en ordningsbot utfärdades till en motorcyklist som inte hade hjälm under färd.

En trafikkontroll hölls också i Bergsbyn, Skellefteå. Där fick 25 förare blåsa i sållningsinstrumentet och alla var nyktra.

Händelsekarta

Laddar karta...