Brand Kovland, Brand i lasten på sopbil.

Kovland, Sundsvall, Västernorrlands län

I samband med att en sopbil hämtat metalskrot på återvinningsstationer i Kovland började lasten att brinna. Föraren tömde snabbt ut lasten på platsen. Ingen brand i själva sopbilen. Räddningstjänsten åker till platsen för att påbörja släckningsarbetet.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra