Trafikkontroll Resultat av trafikkontroller i Västernorrlands län.

Västernorrlands Län, Universitetsallén, Sundsvall, Engelska Skolan, Kustvägen, Bredsand, Bryggargatan, Långsele, Sollefteå, Åvägen, Älandsbro, Härnösand, Västernorrland län, Västernorrlands län

Polisen har kontrollerat trafiken på olika platser i länet under torsdagen.

Universitetsallén, Sundsvall. I höjd med Engelska skolan. Samtliga var utan anmärkning.

Kustvägen, Bredsand, Sundsvall. Tre ordningsbot utfärdades för hastighetsöverträdelser.

Bryggargatan, Långsele, Sollefteå. Hastighetskontroll på en 30-sträcka. Fyra ordningsbot utfärdades till trafikanter som kört för fort. 

E4/Åvägen, Älandsbro, Härnösand. I höjd med skolan. Samtliga höll hastigheten.

Trafikkontroller är en del i polisens arbete för att förhindra och förebygga trafikolyckor. 

Att sänka medelhastigheten är en av de viktigaste åtgärderna vi kan göra för att rädda liv på våra vägar.

Mest läst av andra