Karta som med röd fyrkant ramar in Västernorrland, Granloholm, Sundsvall, Njurunda, Gullvik, Örnsköldsvik, Stenstan, Hästmarksvägen, Skönsberg, Västernorrlands län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Trafikkontroll Västernorrland, resultat från trafikkontroller i dag.

Västernorrland, Granloholm, Sundsvall, Njurunda, Gullvik, Örnsköldsvik, Stenstan, Hästmarksvägen, Skönsberg, Västernorrlands län

Vid nykterhetskontrollen i Granloholm, Sundsvall, passerade alla utan anmärkningar. Två ordningsböter utfärdades dock på grund av avsaknad av bilbälte.

I Njurunda, Sundsvall, passerade alla nykterhetskontrollen utan anmärkningar. En ordningsbot utfärdades till en som inte hade på sig bilbälte.

Det finns inga anmärkningar noterade vid kontrollen i Gullvik, Örnsköldsvik.

Vid nykterhets- och trafikkontrollen vid en skola i Granloholm, Sundsvall, finns inga anmärkningar noterade.

I Stenstan, Sundsvall, utfärdades en ordningsbot till en förare som kört på väg med otillåten fordonstrafik.

På Hästmarksvägen i Örnsköldsvik passerade alla nykterhetskontrollen utan anmärkningar.

Det finns inga anmärkningar noterade vid nykterhetskontrollen i Skönsberg, Sundsvall.

På Gärde, Sundsvall, utfärdas en ordningsbot på grund av hastighetsöverträdelse.

Mest läst av andra