Anträffad död Missing peolpe är vid Stensjön, Gunnebo och söker efter en anmäld försvunnen man. Denne är saknad sedan slutet

Stensjön, Gunnebo, Mölndal, Västra Götalands län

Idag anträffas en kropp som eventuellt skulle kunna vara den anmälde försvunne mannen. Identiteten är ännu inte fastställd men de anhöriga till den försvunne mannen är underrättade om de faktiska omständigheterna.

Mest läst av andra