Sammanfattning natt Dagens presstalesperson är Hans-Jörgen Ostler.

Trollhättan, Slåttervägen, Kronogården, Borås, Ängsjövägen, Rydboholm, Göteborg, Högsbo, Byvädersgatan, Biskopsgården, Falköping, Norra Kungsgatan, Floby, Västra Götalands län

00:17 Trollhättan.
Tre gärningsmän har enligt uppgift tänt eld på tre parkerade bilar på Slåttervägen i Kronogården. Ytterligare två bilar har fått värmeskador i samband med detta. Inga gripna i nuläget.   

00:28 Borås.
Explosion på Ängsjövägen i Rydboholm. När patrull kom till platsen kunde det konstateras att dörren till en bostad var skadad av explosionen. Anmälan skrivs om allmänfarlig ödeläggelse. Ingen gripen i nuläget.

Uppdatering
10:03 Borås.
Polisens tekniker är på plats och har påbörjat en tekniskundersökning av platsen.  

01:08 Göteborg.
En man stoppas av polispatrull på Axel Odhners gata i Högsbo och misstanke uppstår om förberedelse till stöld av katalysatorer, varpå mannen grips. Vissa beslag säkras ur mannens fordon.  

01:26 Göteborg.
Tre bilar antändes på Byvädersgatan i Biskopsgården larm inkom genom SOS alarm. Branden misstänks vara anlagd varför en anmälan om skadegörelse genom brand är upptagen. Ingen gripen.    

02:34 Falköping.
Brand i bostadshus på Norra Kungsgatan i Floby. När patrullen kommer fram är lägenheten övertänd, efter samtal med räddningstjänsten uppstår misstankar om grov mordbrand, anmälan skrivs. En person gripen i nuläget.

  

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra