Karta som visar ungefär var händelsen Polisinsats/kommendering: Den tillståndsgivna allmänna sammankomsten på Aspholmen är nu avslutad. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Polisinsats/kommendering Den tillståndsgivna allmänna sammankomsten på Aspholmen är nu avslutad.

Aspholmen, Örebro Kommun, Örebro, Örebro län

Demonstrationen har kunnat genomföras utan allvarliga störningar.

Omkring 100 personer befann sig utanför det avspärrade området där demonstrationen hölls.

I anslutning till händelsen och/eller det avspärrade området har fjorton personer kontrollerats av polis, två har avlägsnats från platsen i enlighet med polislagen §13, två har avvisats från området, också enligt pl13. Utöver detta misstänks två unga personer i femtonårsåldern för brott mot vapenlagen då de innehade föremål som faller under vapen- respektive knivlagen. En av dem misstänks dessutom för olovlig körning. En person misstänks för narkotikabrott vilket uppdagades vid en av ovanstående kontroller.

Polisen har före, under och efter den allmänna sammankomsten haft ett mycket gott samarbete med annan blåljusverksamhet, Örebro kommun och många andra goda krafter från lokalsamhället.

Mest läst av andra