Blåljus

Blåljus är ett samlingsnamn för utryckningsfordon (polis, ambulans och brandbil) som har blinkande blåa lampor.

I folkmun kan Blåljusnyheter vara nyheter från Polis och brandkår som handlar om brott och olyckor och liknande.

Fler ord och förklaringar