Olovlig körning

Olovlig körning innebär att en person utan behörighet kör en bil eller annat fordon som kräver körkort. Olovlig körning kan i Sverige ge högst sex månaders fängelse och lägst dagsböter.

Wikipedia

Fler ord och förklaringar