Brand Bil började brinna på E20.

Stockholm, Strängnäs, Södermanlands län

12.25 Larm om en bil som börjat brinna under färd på E20, i höjd med Strängnäs, i riktning mot Stockholm.

12.30 Polis på plats. Alla som färdades i bilen hade kommit ur bilen oskadda, men bilen övertänd. Ingen misstanke om brott.

12.37 Bilen står dumt till vilket delvis hindrar framkomligheten på E20. Oklart hur snabbt den går att bärga.

12.55 Ett körfält ska nu vara öppet på platsen.

13.49 Bilen är nu bärgad och trafiken flyter återigen.

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra